20_07_blog_Dulcesti 1.jpg
15 iulie 2020

Compania FMC România organizează an de an platforme de loturi demonstrative în fiecare zonă geografică a țării, pentru a promova produsele recent lansate în piață și pentru a demonstra eficiența produselor FMC în diferite condiții climatice.

Împreună cu grupul de ferme Almos și cu ajutorul domnului inginer Alexu Molodoi, am organizat în acest an, cea de-a doua ediție a platformei de loturi demonstrative de la Dulcești, din județul Neamț, ce conține 7 culturi, si anume: grâu, orz, rapiță, porumb, floarea soarelui, soia și sfeclă de zahăr.

Având în vedere restricțiile cauzate de pandemia Covid-19, în acest an nu a putut fi organizată o întâlnire în camp cu fermieri și am decis să filmăm în ultima decadă a lunii iunie, un sumar al prezentării tehnologiilor aplicate fiecărei culturi din cadrul platformei de loturi demonstrative, pe care să o punem la dispoziția tuturor celor interesați.

Cereale păioase (grâu și orz) – planta premergătoare a fost rapița, iar semănatul s-a realizat direct în miriște, fără o pregătire în prealabil a patului germinativ, cu ajutorul unei semănători de precizie, de la firma Amazone. Soiul de orz este Hanzi – semănat în data de 23 septembrie 2019, iar cel de grâu este Maurizio – semănat în data de 22 octombrie 2019, ambele fiind genetică Probstdorfer. În toamnă au cazut precipitații suficiente în această zonă, astfel încât culturile de cereale au răsărit rapid și uniform, au înfrățit, s-au dezvoltat și au intrat bine pregatite în iarnă.

La ieșirea din iarnă culturile se prezentau foarte bine și s-a realizat prima fertilizare cu uree – 200 kg/ha, iar peste aproximativ 3 săptămâni s-au mai administrat 100 kg/ha de azot lichid UAN32, dar apoi a urmat o perioadă lungă de secetă, astfel ca de la 1 martie și până pe 20 mai, precipitațiile căzute au însumat doar 10 L/m².

În ceea ce privește tratamentele fitosanitare, la primul tratament s-a aplicat erbicidul Omnera® în doză de 0,6 lt/ha, pentru a combate buruienile cu frunză lată predominante în cultură: turiță, pălămidă și mușetel sălbatic. Erbicidul Omnera® conține 3 substanțe active, este formulare OD (dispersie în ulei), are fereastră largă de aplicare, de la înfrățit și până la stadiul de burduf și combate tot spectrul de buruieni cu frunză lată care pot apare în culturile de cereale păioase. Datorită faptului că la desprimăvărare se întruneau condiții prielnice pentru instalarea bolilor (densitate mare a culturii și umiditate), împreună cu erbicidul Omnera® s-au aplicat preventiv fungicidele Riza® 250 EW – 0,5 lt/ha și Impact® 125 SC – 1 lt/ha. Concomitent cu aceste produse, a fost aplicat și fertilizantul Foliar Extra® (N, P, K + microelemente) în doză de 2 lt/ha, pentru o aprovizionare complexă și rapidă a plantelor, atât cu macro cât și cu microelemente și pentru menținerea unei bune stări de vegetație și sănătate a plantelor de cultură.

La cel de-al doilea tratament, s-a aplicat fungicidul Azaka® – 0,75 lt/ha pentru a oferi plantelor de cultură o prelungire a vegetației (efect de “stay green”), împreună cu biostimulatorul SeaMaxx® (extract de alge marine + N, P, K și microelemente) – 1,5 lt/ha, dar și cu fertilizantul foliar Multiple® (Mn, Mg, Cu, Zn) – 1 lt/ha, pentru a ajuta plantele de cultură să reziste mai bine condițiilor de stres hidric, cât și termic.

Rapiță – planta premergătoare a fost grâul, soiul de rapiță ales - Hybrirock (KWS) fiind semănat pe data de 20 august 2019, cu o densitate de 60 boabe germinabile pe m², iar la momentul recoltării vor fi aproximativ 40 de plante/m². Cultura a răsărit foarte bine, a avut densitate și s-a dezvoltat rapid și uniform datorită precipitațiilor căzute în luna septembrie, fiind nevoie de aplicarea unui tratament fungicid preventiv cu produsul Riza® 250 EW – 0,5 lt/ha, care are și rol secundar de regulator de creștere. Pentru combaterea samulastrei de cereale s-a aplicat erbicidul Targa® Max, în doză de 0,5 lt/ha și pentru ca în cultură erau prezente și câteva specii de buruieni crucifere (muștar sălbatic, punguliță, traista ciobanului), a fost aplicat și erbicidul Salsa® – 25 g/ha. Tot î n toamnă a fost și atac de viespea rapiței - Athalia rosae și de păduchele cenușiu al cruciferelor – Brevicoryne brassicae, motiv pentru care s-a aplicat insecticidul Novadim Progress® (dimetoat), în doză de 1,5 lt/ha.

La ieșirea din iarnă, a fost aplicat un tratament cu biostimulatorul SeaMaxx® - 1,5 lt/ha pentru o repornire în vegetație cât mai rapidă, împreună cu fertilizantul foliar Rapsin® (N, S, B, Mn, Mo, Zn) – 2 lt/ha, pentru a oferi culturii un supliment nutritiv, în special microelemente. În aproximativ aceeași perioadă s-au administrat și îngrășămintele solide, rețeta fiind identică cu cea de la cereale păioase, și anume: 200 kg/ha uree + 100 kg azot lichid UAN32 peste aproximativ 3 săptămâni.

La începutul înforitului, a fost aplicat fungicidul Azaka® – 0,75 lt/ha, atât preventiv pentru combaterea bolilor, cât și pentru efectul de înverzire („stay green”), de prelungire a perioadei de vegetație a culturii, pentru a-i aduce un spor calitativ și cantitativ. Împreuna cu fungicidul Azaka® a fost aplicat și insecticidul Vantex® 60 CS – 0,1 lt/ha pentru combaterea gândacului lucios al rapiței - Meligethes aeneus, care începuse să-și facă apariția.

Floarea soarelui – planta premergătoare a fost cultura de grâu, iar la pregătirea patului germinativ s-au administrat 400 kg/ha de îngrășăminte complexe de tip NPK 16-16-16. Semănatul s-a realizat pe 10 aprilie, atunci cand în sol s-au înregistrat 7-8 °C, cu tendință de creștere, iar concomitent cu semănatul s-au administrat 150 kg/ha de îngrășăminte complexe de tip starter NPK 18-46-0 (DAP). A fost semănat un hibrid de floarea soarelui tolerant la erbicidul Express® 50 SG, densitatea stabilită fiind de 60.000 boabe germinabile/ha, iar în preemergență a fost aplicat erbicidul Successor® Pro – 2 lt/ha, pentru controlul buruienilor graminee anuale și a unor buruieni cu frunză lată anuale care ar fi putut răsări în primele stadii de vegetație ale culturii.

În stadiul de 4-6 frunze a fost aplicat erbicidul Express® 50 SG – 30 g/ha, pentru combaterea buruienilor cu frunză lată răsărite: pălămidă – Cirsium arvense, spanacul sălbatic - Chenopodium album, știrul - Amaranthus retroflexus, loboda sălbatică - Atriplex patula, mușețel sălbatic – Matricharia chamomilla, împreună cu fertilizantul Foliar Extra® - 1.5 lt/ha, pentru o plecare mai rapidă în vegetație a culturii și o înrădăcinare mai puternică, iar peste aproximativ o săptămână a fost aplicat și erbicidul Targa® Max pentru a controla valul doi de buruieni graminee. Pentru a observa mai bine eficacitatea erbicidelor aplicate, în mijlocul culturii a fost lăsat un perimetru de 10 x 15 m ca și lot martor netratat.

În stadiul de 8-10 frunze a fost aplicat fertilizantul foliar Kenesbor® (N, S, B, Mo, Cu, Mn, Fe, Zn) în doză de 2 lt/ha, care este un produs special conceput pentru cerințele de nutriție specifice culturii de floarea soarelui. În stadiul de buton floral a fost aplicat fungicidul Azaka® împreună cu fertilizantul foliar BO-LA® (B, Mo), pentru a stimula înflorirea, fructificarea culturii și a obține astfel un spor de producție atât cantitativ, cât și calitativ.

Porumb – la pregătirea patului germinativ s-au administrat 400 kg/ha de îngrășăminte complexe de tip NPK 16-16-16, iar semănatul porumbului s-a realizat în data de 25 aprilie, cu hibridul Pioneer P9903, la o densitate stabilită de 72.000 boabe germinabile / ha. Concomitent cu semănatul s-au administrat 150 kg/ha de îngrășăminte complexe de tip starter NPK 18-46-0 (DAP).

În stadiul de 2-3 frunze ale culturii de porumb a fost aplicat erbicidul Diniro® – 0,4 kg/ha pentru controlul buruienilor deja răsărite: pălămida – Cirsium arvense, hrișca urcătoare - Polygonum convolvulus, spanacul sălbatic – Chenopodium album, împreună cu o fracție de 1,5 lt/ha din erbicidul pelicular Successor® TX, pentru a forma o peliculă la suprafața solului și a controla buruienile pe o perioada mai îndelungată. Concomitent cu erbicidarea s-a aplicat și biostimulatorul SeaMaxx®, pentru a oferi culturii un start mai rapid în vegetație și o înrădăcinare mai puternică, iar peste aproximativ două săptămâni se va interveni cu fertilizantul foliar Manzinc®, ce conține Mn și Zn, două microelemente esențiale porumbului încă din primele stadii de vegetație și față de care cultura de porumb prezintă o sensibilitate ridicată.

Soia – la pregătirea patului germinativ s-au administrat 400 kg/ha de îngrășăminte complexe de tip NPK 16-16-16, iar semănatul culturii s-a realizat foarte târziu datorită secetei, spre sfârsitul lunii aprilie.

Planta premergătoare a fost sfecla de zahăr, iar soiul semănat este Felix, de la SCDA Turda. Erbicidarea s-a realizat doar în postemergență, unde s-a aplicat erbicidul Harmony®50 SG, în doza de 12 g/ha – 2 tratamente succesive la interval de 8 zile pentru combaterea buruienilor cu frunză lată răsărite în cultură: știr – Amaranthus retroflexus, loboda sălbatică – Chenopodium album, hrisca urcătoare – Polygonum convolvulus și mușețelul sălbatic – Matricaria recutita. Pentru controlul buruienilor graminee: mohor - Setaria glauca și iarba bărboasă – Echinochloa crus-galli a fost aplicat erbicidul Targa® Max, în doza de 0,5 lt/ha. Odată cu prima erbicidare a fost aplicat și fertilizantul foliar Hi-Phos® Turbo (P, K, Mg) pentru o suplimentare nutritivă a culturii cu fosfor și potasiu, deoarece fosforul aplicat foliar este mult mai mobil și absorbit mai rapid de până la 20 de ori față de preluarea din sol. La momentul înfloritului s-a aplicat biostimulatorul SeaMaxx®, pentru a stimula înflorirea și fructificarea plantelor de cultură.

Sfecla de zahăr – la pregătirea patului germinativ s-au administrat 600 kg/ha de îngrășăminte complexe de tip NPK 16-16-16 conform cartării agrochimice făcute de Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice din Neamț, pentru o producție planificată de 60 tone/ha , iar semănatul culturii s-a realizat în data de 14 martie, cu un soi de la firma Strube.

În tehnologia de erbicidare, au fost incluse erbicidele Safari®, în doză de 30 g/ha în două treceri, prima dată produsul singur, iar cea de-a doua oară a fost aplicat împreună cu erbicidul Venzar® 500 SC, în doza de 0,5 lt/ha pentru combaterea buruienilor cu frunză lată. Pentru controlul buruienilor graminee, a fost aplicat un tratament de corecție cu erbicidul Targa® Max, în doza de 0,6 lt/ha, pentru că, așa cum menționează și domnul inginer Alexu Molodoi: „O cultură reușită de sfecla de zahăr, trebuie să fie curată de la semănat și până la recoltat” .

Anul acesta agricol a fost foarte favorabil înmulțirii și dezvoltării dăunătorilor, așa că nici cultura de sfeclă de zahăr nu a scăpat, având un atac însemnat de afide, pentru care s-a aplicat insecticidul Vantex® 60 CS. Pentru controlul agenților patogeni (cercosporioza – Cercospora beticola și făinarea – Erysiphe betae), în programul de protecție al culturii de sfeclă de zahăr este inclus fungicidul Impact® 125 SC.

La fiecare erbicidare s-a folosit și biostimulatorul SeaMaxx®, mai ales în primele stadii de vegetație și pentru a ajuta planta de cultură să metabolizeze mai repede substanțele active și să stimuleze creșterea și dezvoltarea plantelor de cultură. La ultimul tratament s-a aplicat fertilizantul Foliar Extra® - 1.5 lt/ha pentru suplimentarea nutritivă cu macro și microelemente.

La finalul întâlnirii, domnul inginer Alexu Molodoi ne-a marturisit următoarele: „În Bărăgan, în Dobrogea, fermierii fac grâul și spun că sunt Grânarul țării, cei din centrul țării fac mălaiul, iar noi, cei din Moldova facem zahărul, iar eu cred că zahărul va fi dulce anul acesta și datorită companiei FMC și a programului de protecție pentru cultura de sfeclă de zahăr“.

Compania FMC mulțumește tuturor fermierilor care ne urmăresc pe toate canalele de comunicare (site www.fmcagro.ro , pagina de Facebook, Youtube și mass media de specialitate) și care au încredere și folosesc produsele și tehnologiile FMC.