1400x1000px BlogPhoto-05.jpg
14 mai 2020

Pomii fructiferi sunt plantele de cultura atacate de un număr foarte mare de dăunători și boli, la care protecția împotriva acestora este obligatorie. Dacă nu se aplică un complex de măsuri de protecție, pomii fructiferi pot avea pierderi de producție foarte mari, mergând chiar până la compromiterea totală a producției de fructe. Se spune că mărul este regele fructelor și că l-a scos pe om din rai (și probabil de aceea are foarte mulți ”dușmani naturali”), dar i-a dat sentimentul iubirii și al frumosului (și probabil din această cauză, omul îl prețuieste și îngrijeste foarte mult). Cultura mărului din România este afectată de circa 4-6 agenți patogeni (rapăn, făinare, focul bacterian, monilioza, proliferarea mărului) și de aproximativ 12-15 dăunători (gărgărita florilor de măr, viermele merelor, viespea merelor, păduchele de San-Jose, afide, acarieni, minatori etc) care, dacă nu sunt combătuți, compromit producția soiurilor sensibile în proporție de 80-100%, pomii fiind debilitați. Aplicarea produselor de protecţie a plantelor este o intervenţie cu impact puternic şi complex asupra agroecosistemelor, având o serie de avantaje, dar şi dezavantaje legate mai ales de toxicitatea produselor utilizate. Utilizarea repetată a produselor cu același mod de acțiune duce la apariția fenomenului de rezistență a organismelor dăunătoare faţă de produsele de protecţie a plantelor, ceea ce atrage după sine necesitatea aplicării unui număr mai mare de tratamente, ce determină creșterea costurilor de producție. În plus, utilizarea unor doze mai mari decât cele indicate în prospectele care însoţesc produsele de protecţie a plantelor pot determina apariția unor fenomene de fitotoxicitate. Alegerea unor produse de protecţie a plantelor selective pentru entomofauna utilă şi aplicarea acestora în dozele autorizate şi recomandate, reprezintă o necesitate în strategia de combatere integrată a organismelor dăunătoare în agricultură.

De aceea, pentru selectarea produselor pentru protecţia plantelor, producătorii agricoli trebuie să ia în calcul caracteristicile insecticidelor, modul de administrare şi acțiune, timpul de pauză şi protecţia prădătorii naturali ai dăunătorilor. Aceștia, au un rol foarte important în ceea ce priveşte reglarea populaţiei de dăunători în agrocenoze. Pe fondul lipsei prădătorilor naturali, dăunătorii pot foarte repede să-şi regenereze populaţia şi chiar să-şi mărească numărul.

Efectul reducerii populaţiei insectelor benefice este mai vizibil în plantațiile perene (livezi și viță-de-vie), deoarece aici, prădătorii naturali sunt reprezentați de un număr mare de specii și joacă un rol important în reglarea numărului populației de dăunători. Când se folosesc masiv insecticide piretroide şi organofosforice, se atestă o mortalitate masivă a entomofaunei utile.

Luând în calcul toate caracteristicele de mai sus pentru selectarea produselor de uz fitosanitar, compania FMC pune la dispoziția pomicultorilor din România insecticidul Coragen®20 SC, care asigură o eficacitate foarte înaltă şi o protecţie îndelungată împotriva dăunătorilor la pomii fructiferi, respectiv la măr.

Coragen®20 SC este un insecticid sigur, unic pe piața mondială de astăzi, fapt pentru care este cel mai vândut insecticid la nivel global și are performanțe ridicate în ceea ce privește protecţia insectelor benefice și a insectelor polenizatoare (albine, bondari, acarieni, prădători naturali). Datorită acțiunii sale selective ridicate asupra receptorilor “ryanodină”, Coragen®20 SC are un efect minim asupra organismelor nețintă, cum ar fi: mamiferele, peștii, păsările și antropodele utile. Aceste caracteristici asigură un grad ridicat de protecție a lucrărilor și siguranță pentru mediu.

Coragen®20 SC conține substanța activă clorantraniliprol (”rynaxypyr”) și este un insecticid cu spectru larg în combaterea insectelor dăunătoare din culturile de măr, păr, prun, cais, piersic, nectarin, viță de vie, cartof, porumb și legume (tomate, vinete, morcov, țelină, conopidă, varză si broccoli). Coragen®20 SC are un mod de acţiune diferit de al celorlalte insecticide cunoscute, acționează prin contact, ingestie și absorbție cuticulară și combate eficient dăunătorii în toate stadiile de dezvoltare: ouă, larve și adulți. Acest mod de acțiune unic al substanței active ”rynaxypyr”, diferă de toate celelalte insecticide și face din insecticidul Coragen®20 SC un partener excelent în programele de combatere integrată a dăunătorilor (IPM) și de combatere a rezistenței dăunătorilor (IRM). Inhibarea hrănirii insectei survine rapid, chiar de la câteva minute după ingerare și este urmată apoi de paralizia mușchilor, letargie generală și în final moartea dăunătorului. Prin modul său specific de acțiune, Coragen®20 SC oferă o protecție excelentă a culturii și de lungă durată, pentru un interval de până la 21 de zile, în funcție de momentul aplicării. Coragen®20 SC este rezistent la spălare, și ploaia căzută la 2 ore după aplicarea tratamentului nu diminuează eficacitatea produsului, iar timpul de pauză înainte de recoltat, la pomii fructiferi, este de numai 14 zile.

Pentru combaterea dăunătorilor: viermele merelor (Cydia pomonella), omida marmorată a mărului (Phyllonorychter blancardella), minierul circular al mărului (Leucoptera scitella), Phyllonorycter corylifoliella, Pandemis ssp., Adoxophyes orana, Argyrotaenia pulchellana, Coragen®20 SC se aplică în doză de 150 – 175 ml/ha, în funcție de gradul de atac. Pentru mai multe detalii despre insecticidul Coragen®20 SC, vă rugăm să accesați pagina noastră.