20_05_tehnologie_floarea-soarelui.jpg
6 mai 2020

Floarea soarelui este una dintre cele mai importante plante oleaginoase cultivate pe glob și cea mai importantă plantă oleaginoasă pentru România.

Cultura de floarea soarelui este foarte sensibilă la concurența buruienilor, în special în primele stadii de vegetație, iar combaterea buruienilor este una din cele mai importante verigi în tehnologia de cultivare a florii soarelui. Buruienile necombatute pot cauza pierderi de recoltă de până la 50% din potentialul acesteia, iar în condiții de infestare masivă, cultura de floarea soarelui poate fi compromisă în totalitate.

În acest sens, după semănatul florii soarelui este recomandată erbicidarea preemergentă a culturii, pentru a asigura un start lipsit de buruieni, astfel încât aceasta să beneficieze la maxim de principalele elemente necesare dezvoltării: apă, substanțe nutritive și lumină. Pentru o erbicidare preemergentă reușită, terenul trebuie să fie bine pregătit, mărunțit și nivelat, astfel încât erbicidul să formeze o peliculă uniformă pe suprafața solului.

Soluția oferită de compania FMC în această situație este produsul Successor® PRO, erbicid care poate fi aplicat atât preemergent, cât și postemergent timpuriu, în doza de 1,5 – 2 l/ha.

Succesor® Pro (petoxamid 600 g/l) combate buruieni graminee anuale precum iarba bărboasă (Echinochloua crus-galli), mei (Panicum miliacenum), mohor (Setaria spp) ori samulastră de cereale și unele buruieni cu frunză lată anuale, cum ar fi: știrul (Amaranthus retroflexus), spanacul sălbatic (Chenopodium spp), turița (Galium aparine), fumarița (Fumaria oficinalis), mușețelul (Matricaria chamomilla), macul rosu (Papaver rhoeas), zârna (Solanum nigrum), rocoina (Stellaria media) sau pungulița (Thlaspi arvense). Temperatura ridicată și umiditatea optimă accelerează absorbția și translocarea acropetală a erbicidului. Successor® Pro poate fi aplicat la toate tehnologiile de cultură pentru floarea soarelui: clasică, Express® ori Clearfield®.

Pentru combaterea buruienilor în postemergență, compania FMC pune la dispoziția fermierilor tehnologia Express® pentru controlul buruienilor cu frunză lată și erbicidele Fusilade Max® și Targa® Max pentru controlul buruienilor graminee.

Tehnologia de cultivare a hibrizilor de floarea soarelui toleranți la erbicidul Express® 50 SG este una dintre cele mai inovatoare soluții de creștere a productivității în agricultură, utilizată la nivel global.

Erbicidul Express® 50 SG (tribenuron-metil 50%) se aplică în doză de 30 g/ha, împreună cu surfactantul Trend® 90 și este flexibil în aplicare, putând fi utilizat începând de la răsărirea culturii și până la stadiul de 8 frunze ale florii soarelui. Eficacitatea maximă a erbicidului se obține atunci când este aplicat în faza de 2-4 frunze a buruienilor cu frunză lată anuale și în stadiul de rozetă la cele perene.

Tehnologia Express® este cea mai eficientă în combaterea buruienilor cu frunză lată din cultura de floarea soarelui, în special pentru cele mai dificil de combătut cu alte erbicide, cum ar fi: pălămida (Cirsium arvense), cornuții (Xanthium spp) sau ciumăfaia (Datura stramonium).

La noii hibrizi homozigoți, erbicidul Express® 50 SG se poate amesteca cu erbicide antigramineice.

Erbicidul Express® 50 SG se va folosi exclusiv în solele însămânţate cu hibrizi toleranţi la acest erbicid:

  • hibrizii Pioneer®: P64LE25, P64LE99, P64HE133 şi P64HE118;
  • hibrizii Syngenta® Sumiko™ și Subaro™
  • hibrizii Euralis® ES Aromatic SU, ES Arcadia SU și ES Aromonica SU.
  • hibrizii Limagrain® LG59580SX™ și LG50479SX;
  • hibrizii Saaten Union® Alexa SU, Davero SU și Miranda SU.
  • hibrizii Maïsadour® MAS83 SU și MAS 85 SU

ATENTIE: Nu se recomandă aplicarea erbicidului Express® 50 SG în solele însămânțate cu hibrizi ce conțin altă genă de rezistență.

Pentru controlul buruienilor graminee din cultura de floarea soarelui, în portofoliul FMC găsim erbicidele Fusilade Max® și Targa® Max.

Erbicidul Fusilade Max® (fluazifop-P-butil 125 g/l) combate buruieni graminee anuale și perene și se aplică postemergent, în doză de 0,75 – 2 l/ha, în funcție de gradul de infestare cu buruieni, până la formarea celei de-a 6-a perechi de frunze a culturii de floarea soarelui.

Erbicidul Targa® Max (quizalofop-P-etil) ) combate de asemenea buruieni graminee anuale și perene și se aplică postemergent, în doză de 0,4 – 0,5 l/ha pentru buruieni graminee anuale (Setaria spp, Echinochloa crus-galli, samulastra de cereale) și în doză de 0,6 – 0,75 l/ha pentru buruieni graminee perene (Sorghum halepense, Agropyron repens), în funcție de gradul de infestare cu buruieni. Targa® Max se aplică în primele faze de dezvoltare a culturii, astfel încât soluția de stropit să ajungă pe buruienile țintă înainte de acoperirea completă a rândurilor.

Pentru combaterea eficientă a costreiului, se recomandă aplicarea erbicidelor antigramineice în perioada când plantele de Sorghum halepense au înălțimea intre 10 – 25 cm.

Pentru controlul bolilor ce pot afecta cultura de floarea soarelui, FMC recomandă fermierilor fungicidele Ampera®, Impact® 125 SC și Topguard® 25.

FERTILIZAREA joacă un rol esențial în obținerea unei producții mari de floarea-soarelui și de calitate superioară. Absorbția elementelor nutritive este rapidă în prima perioadă de vegetație. Peste 66 % din elementele nutritive sunt absorbite în primele 2 luni. Floarea-soarelui nu poate compensa carențele de elemente nutritive din fazele inițiale de creștere. Dacă nu este aprovizionată bine în primele 3-5 săptămâni, planta va forma puține flori și potențialul de producție se reduce, chiar dacă ulterior se aplică fertilizanți. Suplimentar fertilizării de bază (la pregătirea patului germinativ), pentru obținerea unor recolte bogate la cultura de floarea soarelui, se recomandă aplicarea fertilizanților foliari ce conțin macro și microelemente specifice consumului plantelor de cultură, în funcție de stadiul de vegetație.

HI-PHOS® Turbo (P–440 g/l + K–74 g/l + Mg–80 g/l) – este un fertilizant foliar extrem de eficace în compensarea gradului și vitezei de absorbție a fosforului, element considerat ca având mobilitatea cea mai scăzută dintre elementele nutritive din sol. Aplicat foliar, fosforul își crește mobilitatea și viteza de absorbție de până la 20 de ori față de preluarea din sol. Eficiența maxima se atinge atunci când fosforul este potențat de prezența potasiului, magneziului și zincului.

HI-PHOS® Turbo se aplică în doză de 2 – 3 l/ha, începând cu faza de 4-6 frunze ale culturii și poate fi aplicat împreună cu erbicidele antigramineice.

KENESBOR® (N-194 g/l + S-180 g/l +B-32 g/l + Mo ,Cu ,Mn, Fe, Zn) - este un fertilizant foliar 100% solubil în apă, special conceput pentru cerințele specifice culturilor de oleaginoase, în special cultura de floarea soarelui. KENESBOR® asigură o aprovizionare foarte bună cu cele mai importante macro și microelemente necesare culturilor de oleaginoase, sporește formarea și fertilitatea polenului, stimulează translocarea nutrienților în plantă și duce la dezvoltarea semințelor. KENESBOR® se aplică în doză de 2 – 3 l/ha, începând cu faza de 4-6 frunze ale culturii.

BO-LA® SL (B ca bor-etanolamină-150 g/l + Mo-7,5 g/l) – este un fertilizant foliar cu B și Mo, în formularea sa fiind folosită tehnologia ADS (Advanced Delivery System). Astfel se aigură o eliberare mult mai bună a nutrienților în frunză și o solubilitate în apă de 100%. Etanolamina este o moleculă organică, fiind o sursă de N organic (5-6%) rapid asimilabil de către plantă, mărește stabilitatea elementelor nutritive și acționează ca un dispersant, facilitând obsorbția foliară. Borul are un rol important pentru reglarea continutului de apă în celule, translocarea zaharurilor precum și pentru formarea și dezvoltarea sănătoasă a polenului. BO-LA® SL se aplică în doză de 1 – 2 l/ha, după stadiul de 4-6 frunze ale culturii și până la apariția butonului floral.

Nutrileaf® KS SL (K ca K₂O-360 g/l + S ca SO₃-630 g/l) – este o sursă de sulf într-o formă ușoară și total asimilabilă (tiosulfat de potasiu) și o variantă excelentă de aplicare foliară a potasiului.

Potasiul sprijină creșterea solidității tulpinii și prevenirea culcării la pământ a culturii, asigură vitalitate și rezistență împotriva bolilor și condițiilor climatice nefavorabile. Nutrileaf® KS SL influențează esențial calitatea producției și acoperă consumul din perioadele de secetă, când asimilarea potasiului nu este suficientă. Nutrileaf® KS SL se aplică în doză de 2 – 3 l/ha, de la 3-4 perechi de frunze ale culturii până la apariția butonului floral.

Pentru mai multe detalii despre produsele FMC și despre tehnologia noastră completă pentru floarea-soarelui, vă rugam sa accesați site-ul nostru aici.