2010 - banner nl_arc-header-21 (1).jpg
15 octombrie 2021

Stimați fermieri/cititori,

În luna Septembrie am încheiat un nou sezon de monitorizare a curbelor de zbor ale celor două specii de dăunători: Sfredelitorul porumbului - Ostrinia nubilalis și Omida fructificațiilor - Helicoverpa armigera, din culturile de porumb din România, monitorizare realizată prin intermediul programului digital ARC™ farm intelligence.

În anul 2021 am amplasat pe întreg teritoriul țării, peste 500 de capcane feromonale clasice și automate, cu feromoni și atractanți alimentari, în peste 120 de puncte de monitorizare, capcanele fiind monitorizate de către specialiștii FMC și fermierii parteneri în program, cu o frecvență de două ori/săptămână.


Fig. 1 – Capcane feromonale automate


Fig. 2 – Capcane feromonale clasice

Valorile rezultate din citirea capcanelor au fost validate de către specialiștii companiei FMC în colaborare cu cercetătorii în entomologie de la renumitele institute de Cercetare şi Dezvoltare în Agricultură: INCDA Fundulea, prin CS3 Dr. ing. Georgescu Emil pentru partea de Est a țării și SCDA Lovrin, prin sef lucrări Dr. Ing. Cotuna Otilia pentru partea de Vest a țării.


Fig. 3 – Capturi de dăunători (Helicoverpa armigera)

Apoi, datele au fost introduse în aplicația Arc™ farm intelligence, aceasta transformandu-le în grafice, respectiv curbe de zbor ale dăunătorilor.


Fig. 4 – Aplicația ARC™ farm intelligence - grafic al curbei de zbor și hartă dinamică

În urma monitorizării celor doi dăunători, s-au emis mesaje de atenționare de zbor intens al adulților, precum și buletine de avertizare pentru verificarea culturilor și efectuare a tratamentului acolo unde se impunea, după cum urmează:

1. Omida fructificațiilor (Helicoverpa armigera), generația I – 24 iunie 2021;

2. Sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis), generatia I – 02 iulie 2021;

3. Omida fructificațiilor (Helicoverpa armigera), generația a II-a – 29 iulie 2021;

4. Sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis), generatia a II-a – 17 august 2021;

5. Omida fructificațiilor (Helicoverpa armigera), generația a III-a – 27 august 2021.

Ce au concluzionat cei doi cercetători în urma acestui sezon de monitorizare?

Pentru studii complete privind biologia Ostrinia nubilalis și Helicoverpa armigera, în punctele de monitorizare amplasate în cadrul INCDA Fundulea și SCDA Lovrin, monitorizarea celor 2 dăunători continuă până la finalul lunii octombrie.

Domnul Emil Georgescu ne-a transmis punctul dumnealui de vedere, valabil pentru partea de Sud-Est a țării pentru care dânsul a validat capturile de dăunători, menționând urmatoarele:

“În urma monitorizării celor doi dăunători, s-a constatat prezența a două generații, cu dezvoltare completă, a sfredelitorului porumbului (Ostrinia nubilalis) în sudul și sud-estul țării, precum și existența a trei generații a omizii fructificațiilor (Helicoverpa armigera) în zonele mai sus amintite. De asemenea s-a constatat apariția mult mai timpurie a adulților primei generații, atât în cazul sfredelitorului porumbului cât și în cazul omizii fructificațiilor, posibila explicație pentru acest fapt constă în temperaturile mult mai ridicate înregistrate la sfârșitul primăverii, tendință observată din ce în ce mai des și în anii precedenți. Tot ca o consecință a creșterii temperaturilor s-a constatat prelungirea zborului adulților omizii fructificațiilor (Helicoverpa armigera) inclusiv în prima decadă a lunii octombrie (în cazul capcanelor amplasate la INCDA Fundulea). Important este de reținut faptul că nu întotdeauna zborul maxim al sfredelitorului proumbului coincide cu perioada de zbor maxim al omizii fructificațiilor. De asemenea a existat o suprapunere în cazul generațiilor 2 și 3 al omizii fructificațiilor (Helicoverpa armigera). Tot în urma monitorizării, s-a constat în unele ferme din sud-estul țării, un număr foarte mare de capturi de fluturi aparținând speciei Helicoverpa armigera, chiar câteva sute de exemplare capturate în decurs de o săptămână.”


Fig. 5: Presiunea de atac a dăunătorului Helicoverpa armigera generația a II-a – 29 iulie 2021


Doamna Otilia Cotuna ne-a transmis punctul dumneaei de vedere, valabil pentru părțile de Sud și Vest ale țării, pentru care dânsa a validat capturile de dăunători, precizând următoarele:

“În anul 2021, din punct de vedere al ecologiei dăunătorului Ostrinia nubilalis Hb., am constatat la Lovrin o întârziere de două săptămâni în biologia acestuia. Întârzierea s-a datorat condițiilor climatice din iarna și primăvara 2021 care au fost deosebit de răcoroase comparativ cu anul 2020. În aceste condiții, larvele hibernante de Ostrinia nubilalis nu au supraviețuit în procent destul de mare. În consecință, prima generație a acestui dăunător nu a fost numeroasă, maximul de zbor fiind inregistrat în jurul datei de 2 iulie, în regiunile: Muntenia, Banat, Oltenia și Dobrogea. Generația a II-a de Ostrinia nubilalis a fost extrem de numeroasă comparativ cu anul 2020, iar maximul curbei de zbor a fost înregistrat între 10 și 17 august 2021 în zonele monitorizate și exista o presiune de atac ridicat în zonele: Banat, Crișana, Oltenia și risc mediu în zonele: Muntenia si Dobrogea. La această dată au fost capturați un număr record de fluturi pentru zona Lovrin la cele trei capcane Csalomon Bisex (194 fluturi). În solele unde nu s-au efectuat tratamente chimice pentru combaterea primei generații de Ostrinia nubilalis, s-a constatat atac masiv al larvelor celei de-a doua generații, iar pe unii știuleți am numărat chiar și câte 6 larve de Ostrinia nubilalis.Fig 6: Alertă aplicatia ARC™ farm intelligence și grafic al curbei de zbor a dăunătorului Ostrinia nubilalis în diverse puncte de monitorizare

La prima generație de Helicoverpa armigera pragul maxim de alertă a fost depășit în mai multe zone din Banat și Crișana. Numărul de fluturi capturați cu ajutorul capcanelor a ajuns în unele localități din România la 300/capcană/citire, ceea ce înseamnă că ne-am confruntat cu o populație numeroasă la prima generație.”

Zborul intens al fluturilor de Helicoverpa armigera din generația 1 s-a înregistrat în zonele de vest, sud, est și sud-est ale țării în jurul datei de 24 iunie. Desi la acel moment, Helicoverpa armigera nu constituia un pericol pentru cultura de porumb datorită stadiului întârziat de vegetație (în general, de la 7-8 frunze până la 11-12 frunze, în functie de zona geografică și data semănatului), am emis un buletin de informare pentru fermieri. De asemenea, am transmis recomandarea de aplicare a unui tratament cu insecticidele CORAGEN® sau AVAUNT® pentru reducerea populației de Helicoverpa armigera, în mod special pentru fermierii care nu au posibilitatea/echipamentele necesare (mașini de tratat autopropulsate) pentru aplicarea unui tratament al generațiilor următoare de dăunători, atunci când porumbul este foarte avansat în vegetație.


Fig 7: Capturi de dăunători

”La cea de-a doua generație de Helicoverpa armigera, comparativ cu anul 2020, am constatat o creștere numerică importantă a capturilor. Maximul de zbor a coincis cu apariția masivă a larvelor în culturile de porumb. De altfel, în lanurile de porumb de la Lovrin erau prezente toate stadiile dăunătorului: adult, ouă, larve și chiar pupe. Știuleții de porumb erau atacați în procent foarte mare (peste 80%). Condițiile climatice ale acestei veri au favorizat apariția celei de-a III-a generații de Helicoverpa armigera, iar generația a III-a de Helicoverpa armigera s-a suprapus peste a doua generație. Comparativ cu primele două generații, generația a III-a a ieșit în evidență prin numărul mare de indivizi capturați la capcane. Monitorizarea zborului continuă în prezent la Lovrin. În intervalul 28.09.2021 - 05.10.2021, la cele trei capcane Csalomon au fost capturați 102 fluturi, iar pe știuleți încă mai sunt larve.”

„Incidența și virulența atacului la știuleți sunt mai ridicate în acest an comparativ cu anul trecut și este posibil să constatăm probleme cu privire la calitatea producției de porumb în anumite zone. Neefectuarea tratamentelor pentru combaterea dăunătorilor a dus în acest an la importante pagube în producție în zona de vest a României”, a concluzionat doamna Otilia Cotuna, în urma studiilor din teren. Doamna Cotuna a constatat de asemenea la începutul lunii octombrie, că în zona monitorizată, „frecvența știuleților cu atac de Ostrinia nubilalis este de 100%. În ceea ce privește Helicoverpa armigera, incidența știuleților atacați se situează în intervalul 56 - 76%. Comparativ cu anul trecut se constată creșterea frecvenței de atac la ambii dăunători... În prezent, pe știuleți, pe pănuși și chiar pe excrementele celor doi dăunători se observă cu ușurință micelii ale fungilor micotoxigeni Aspergillus flavus, Fusarium verticillioides și chiar Fusarium graminearum. Acestor fungi li se alătură și fungul Penicillium sp. (micelii de culoare albăstruie, cenușie, uneori verzuie, funcție de specia instalată). Este cunoscut faptul ca Aspergillus flavus produce aflatoxine, Fusarium verticillioides produce fumonisine iar Fusariumn graminearum produce deoxynivalenol (DON), zearalenon (ZON), toxina T2, fusarenon, nivalenol etc. Unele specii de Penicillium produc micotoxine periculoase numite ochratoxine. Pe lângă asta, Penicillium sp. poate produce simptomul de "ochi albastru" prin invadarea embrionului semințelor care capătă culoare albăstruie.

Prezența micotoxinelor enumerate în recolta de porumb peste limitele maxime admise, scade valoarea nutritivă și crește riscul de îmbolnăvire al consumatorilor (oameni, animale).”


Fig. 8 – Fungi Aspergillus flavus si Fusarium ssp instalati pe stiuleti de porumb, in urma atacului daunatorilor

„Rolul celor doi dăunători în epidemiologia acestor fungi este deja cunoscut și intens studiat în prezent. Spun asta pentru că, prea puțin se discută astăzi despre calitatea porumbului. În consecință, prima generație de Ostrinia nubilalis ar trebui ținută sub control. Dacă s-ar face asta, infestarea ar fi mult mai scăzută la a doua generație când, de obicei nu se mai fac tratamente decât în situații excepționale.

În cazul dăunătorului Helicoverpa armigera, generația a doua prezintă interes la porumb. Monitorizarea zborului cu atenție, aplicarea tratamentelor la avertizare ar duce la populații scăzute la cea de-a treia generație. Când condițiile climatice sunt favorabile acestui dăunător, în culturile de porumb, generațiile II și III se suprapun iar daunele pot fi semnificative.

Având în vedere rezultatele foarte bune obținute în acest an la capcanele feromonale (maximul de zbor al insectelor a coincis cu apariția primelor larve în câmp), consider că sistemul de monitorizare din cadrul proiectului aplicatia ARC™ farm intelligence a fost un real succes, contribuind la gestionarea tratamentelor fitosanitare din cultura de porumb pentru combaterea celor doi dăunători.

Având în vedere populațiile numeroase înregistrate la generația a II-a de Ostrinia nubilalis și generația a III-a de Helicoverpa armigera în anumite zone de monitorizare, este posibil ca în anul 2022 să ne așteptăm la populații numeroase la primele generații ale acestor insecte, mai ales dacă iarna care urmează va fi una blândă.”

Ce avantaje au fermierii dacă folosesc aplicatia ARC™ farm intelligence?

  • Accesibilitate – aplicația este disponibilă gratuit atât pentru fermieri, consilieri tehnici, cât și pentru distribuitori, de pe dispozitivele iOS și Android, prin crearea unui cont de utilizator
  • Hartă interactivă cu capcanele din zona geografică selectată (sumar al presiunii de atac, lista capcanelor amplasate și presiunea de atac în fiecare zonă)
  • Date fiabile disponibile în timp real, legate de presiunea de atac a dăunatorilor, grafice calitative cu evolutia capturilor, poze cu dăunătorii capturați
  • Alerte și avertizări primite direct pe telefon pentru efectuarea tratamentului cu insecticide
  • Recomandări pentru combaterea dăunătorilor monitorizați
  • Comunicare în timp real cu specialiștii FMC, pentru informatii suplimentare

Astfel, cu ajutorul aplicatiei ARC™ farm intelligence, fermierii și distribuitorii pot lua decizii inteligente pentru gestionarea dăunătorilor la cultura de porumb.