20_09_21-16.jpg
21 septembrie 2020

Compania FMC România organizează an de an platforme de loturi demonstrative în fiecare zonă geografică a țării, pentru a promova produsele existente în portofoliu și în special pe cele recent lansate în piață, dar și loturi demonstrative de convingere (o singură cultură/locație) pentru a demonstra eficiența produselor FMC în diferite condiții climatice.


Zilele trecute, colegul nostru Răzvan Cărbune, reprezentant de vânzări FMC în zona Moldovei, a fost prezent la recoltatul florii-soarelui din lotul demonstrativ de la Tg. Frumos, unde s-a folosit 100% tehnologia FMC: erbicide, fungicide, biostimulatori și fertilizanți foliari. Producția obținută a fost de 3200 kg/ha, cu un indice de umiditate de 6,2% și o masă hectolitrică de 44,8 kg/hl.

Vă prezentăm mai jos tehnologia de cultivare și tratamentele fitosanitare aplicate la acest lot demonstrativ de floarea-soarelui.


Picture 1
Picture 2


Cultura premergătoare a fost grâu, iar după recoltarea grâului a fost efectuată o lucrare cu TIGER-ul, fapt care a sporit acumularea în sol a precipitațiilor căzute în toamnă în comparație cu parcelele în care s-a efectuat arătura.

În primăvară, s-a efectuat o lucrare cu combinatorul pentru pregătirea patului germinativ, moment în care s-a administrat fertilizarea de bază cu 200 kg/ha de îngrășăminte complexe NPK - 20-20-0 și apoi încă 250 kg de îngrășăminte complexe NPK - 20-20-0, o dată cu semănatul.

A fost semănat un hibrid de floarea soarelui tolerant la erbicidul Express® 50 SG, iar în preemergență a fost aplicat erbicidul Successor® Pro – 2 lt/ha, pentru controlul buruienilor graminee anuale și a unor buruieni cu frunză lată anuale care ar fi putut răsări în primele stadii de vegetație ale culturii.

În stadiul de 4-6 frunze ale culturii, a fost aplicat erbicidul Express® 50 SG – 30 g/ha, pentru combaterea buruienilor cu frunză lată răsărite: pălămidă – Cirsium arvense, cornuti – Xanthium spp, spanacul sălbatic - Chenopodium album, știrul - Amaranthus retroflexus, loboda sălbatică - Atriplex patula, mușețel sălbatic – Matricharia chamomilla, dar și erbicidul Targa® Max pentru a controla valul doi de buruieni graminee.Împreună cu erbicidarea, au fost aplicate și biostimulatorul SeaMaxx® (extract de alge marine + macro și microelemente), în doza de 1,5 L/ha, dar și fertilizantul foliar Rapsin® (N, S, B, Mn, Mo si Zn), în doza de 1,5 L/ha. Aplicat la momentul optim, SeaMaxx® furnizează o creștere locală a nivelului de hormoni, care stimulează puternic metabolismul plantelor, facilitând preluarea mai rapidă a nutrienților și sinteza de carbohidrați. Fertilizantul Rapsin® este o combinație unică din elementele bor, mangan, molibden și zinc, cu azot și sulf adăugate, care ajută asimilarea, absorbția și utilizarea mai eficientă în procesele metabolice a elementelor nutritive, în special în perioadele critice, cu consum ridicat din partea plantelor de cultură.

În stadiul de 8-10 frunze a fost aplicat preventiv fungicidul Ampera®, în doza de1 L/ha, care conține două substanțe active: tebuconazol și procloraz, împreună cu fertilizantul foliar Kenesbor®, în doză de 2 lt/ha. Fungicidul Ampera® controlează o serie de boli ce pot afecta cultura de floarea soarelui, cum ar fi: putregaiul alb (Sclerotinia scletiorum), putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea), alternarioza (Alternaria helianthi) sau pătarea bruna și frîngerea tulpinilor (Phomopsis helianthi) .

Fertilizantul foliar Kenesbor® (N, S, B, Mo, Cu, Mn, Fe, Zn) este un produs special conceput pentru cerințele de nutriție specifice culturii de floarea soarelui, care sporește translocarea asimilatelor în plantă și dezvoltarea plantelor, formarea și fertilitatea polenului, dar și contribuie la dezvoltarea semințelor.

În stadiul de buton floral au fost aplicate, de asemenea preventiv fungicidele Impact 125® SC (flutriafol) și Azaka® (azoxistrobin), atât pentru protecția împotriva bolilor, cât și pentru efectul de înverzire al plantelor și prelungire a vegetației specific strobilurinelor.

Împreună cu fungicidele au fost aplicați și fertilizanții foliari BO-LA® (B, Mo) și Nutrileaf®, pentru a stimula înflorirea, fructificarea culturii și a obține astfel un spor de producție atât cantitativ, cât și calitativ.