IMPACT® 25

 

Fungicid sistemic pentru prevenirea și combaterea bolilor la grâu, sfeclă de zahăr, măr, păr, piersic și viță de vie

 

 

AVANTAJE:

 

 • Este un fungicid sistemic cu un spectru foarte larg de acţiune.
 • Este soluţia cea mai bună datorită acţiunii sistemice şi a efectului preventiv şi curativ.
 • Efect de lungă durată - până la 6 săptămâni - ce garantează flexibilitate în aplicare.
 • Cel mai mobil dintre triazolii moderni.
 • Are efect regulator, redirecţionând nutrienţii către organele de fructificare.
 • Nu au fost raportate cazuri de apariție a formelor de boli rezistente la nivel mondial, de la descoperirea produsului şi până astăzi.

 

ÎN REPUBLICA MOLDOVA, PRODUSUL IMPACT® 25 ESTE OMOLOGAT PENTRU:

 

 

MOD DE ACŢIUNE:

 

 • IMPACT® 25 este un fungicid cu acţiune sistemică care este absorbit de aparatul foliar şi translocat rapid în întreaga plantă, protejând în timp real noile creşteri ale acesteia.
 • Acţionează prin inhibarea biosintezei ergosterolului necesar formării membranei celulare a patogenului, în acest fel fiind stopată creşterea hifelor.

 

MOD DE UTILIZARE:

 

 • Având o plajă largă de utilizare, IMPACT® 25 se poate aplica de la înfrăţirea cerealelor până la înflorire şi este compatibil cu majoritatea produselor de uz fitosanitar folosite astăzi.
 • La sfecla de zahăr se aplică două tratamente, la interval de 18-22 de zile, în perioada de vegetație.
 • Pentru culturile horticole (măr, păr, piersic, viță de vie) se pot aplica tratamente pe toată perioada de vegetaţie, de la primele stadii până la înflorire şi fructificare.
 • Volumul de apă folosit se ajustează în funcţie de cultura tratată, de la 200 l/ha (culturi de câmp) pană la 1.000 - 1.500 l/ha (livezi și viță de vie).

 

Accept cookies

This website uses cookies to track statistics and user behaviour.

FMC AGRO OPERATIONAL ROMANIA SRL

 

Șoseaua București-Ploiești nr 42-44, Baneasa Business and Technology Park

Cladirea A, Aripa A2, etajul 1, București, cod postal 013696

 

fmcagroromania@fmc.com

 


 

Tel.: +4031 630 61 34
Fax: +4037 409 42 05