Informații suplimentare

SINERGISMUL ŞI ANTAGONISMUL ELEMENTELOR DIN SOL (SCHEMA LUI MULDERS)

 

Schema lui Mulders prezintă interacţiunea între elemente, referitoare la asimilarea lor de catre plante. Calciul (Са), de exemplu, are un rol important pentru asimilarea multor elemente, dar este un antagonist al elementelor mangan (Мn), zinc (Zn) şi bor (В). Motivele pentru această situatie sunt posibilitatea sedimentării acestor elemente cu carbonat de calciu, influenţa calciului asupra рН a soluţiei din sol sau de absorbţie a elementelor de catre particulele de carbonat de calciu în sol.

 

Calciu (Са) şi bor (В) sunt conectate printr-o linie continuă cu aceiaşi direcţie, cea ce arată faptul că, calciul (Са) poate bloca asimilarea borului (В). Acest fapt este valid pentru soluri cu conţinut ridicat de calciu (Са). În ciuda faptului că la probele efectuate unele soluri arată un conţinut de bor (B) suficient, la aplicarea foliară a borului plantele “răspund” cu un grad ridicat de asimilare. Această se datorează faptului că borul (B) disponibil în sol este inaccesibil pentru plante, datorita antagonismului cu calciul (Са). Iată de ce interpretarea corectă a analizei solului în asemenea cazuri este foarte importantă. Dacă pur şi simplu relatăm conţinutul de bor (В) în sol, fără a ţine cont de alţi factori, aceasta poate provoca pierderi de recoltă.

 

La aplicarea foliară dispare problema legată de antagonismul elementelor in sol. De exemplu, aplicarea foliară de bor (В) la soluri cu conţinut ridicat de calciu (Са) nu are efect de blocare a borului (В), astfel acesta devenind accesibil pentru cultura.

 

Introducerea îngrăşămintelor pe bază de nitraţi la grâu provoacă inhibarea asimilării cuprului (Сu) din sol, iar aceasta pe de altă parte măreşte susceptibilitatea culturii la culcarea pe sol.

 

Aplicarea foliară a cuprului poate compensa carenţa acestui microelement şi poate ameliora rezistenţa grâului împotriva culcarii pe sol.

 

La porumb fertilizarea îngustă cu îngrăşăminte pe bază de fosfor inhibază puternic asimilarea zincului (Zn), care este de o importanţă vitală pentru această cultură. Introducerea zincului sub formă de îngrăşământ lichid compensează carenţa acestui microelement pentru cultură.

ADSORBŢIA MACROŞI MICROELEMENTELOR DE PARTICULELE DIN SOL

 

Cationi:

K+ potasiu

Ca++ calcui

Mg++ magneziu

Mn++ mangan

Cu++ cupru

Zn++ zinc

Anioni:

NO3- nitrat

PO34- fosfat

B4O27- borat

MoO24- molibdat

 

 

 

Particulele din sol cu încărcătură negativă sunt înconjurate de particulele cu încărcătură pozitivă a cationilor microelementelor. Anionii cu încărcătură negativă nu se adsoarb la particulele din sol, ci rămân în mişcare în soluţia solului. Această le face accesibile pentru plante, dar tot aşa şi nesigure, întrucât sunt spălate uşor.

 

Excepţia face fosforul (P), care “se comportă” ca anion (cu încărcătură negativă). Fosforul rămâne bine lipit de particulele solului, conectându-se cu cationii cu încărcare pozitivă în special cu calciu, magneziu şi fier.

 

Deşi diagrama prezentă reprezintă într-un mod foarte simplificat interacţiunile complexe din sol, aceasta ilustrează clar adsorbţia cationilor de particulele solului şi potenţialul de spălare a anionilor.

 

Cationii sunt ioni cu încărcătură pozitivă, care se conectează repede cu particulele solului încărcate negativ. Cantitatea de lut din sol şi diferitele tipuri de lut înseamnă că solurile se disting într-o măsură mai mare sau mai mică printr-o capacitate a lor de a reţine aceste particule încărcate pozitiv la suprafaţa lor.

 

Pe de altă parte, elementele existente în sol, în principal sub forma de anioni, nu se reţin uşor pe suprafaţa particulelor solului încărcate negativ. De exemplu, în + timp ce cationul potasiului (К+) este uşor adsorbit de – 2– particulele solului, nitratul (NO3-) şi sulfatul (SO24-) sunt 3 4 spălate uşor din profilul solului.

 

Singurul element care există sub formă de anion în sol şi nu se supune acestei concepţii este anionul fosfatului (PO4---). Cauza acestui eveniment sunt diferitele nivele 4 de рН, la care fosfatul poate fi “blocat” de alte elemente. La un nivel de pH foarte scăzut, fierul (Fe) şi aluminiul (Al) pot “bloca” anionul fosfatului, iar la un nivel mai ridicat de рН - calciul (Са).

INFLUENŢA REACŢIEI SOLULUI (РН) ASUPRA ASIMILĂRII

 

 

Reactia solului (рН) exercită o influenţă directă asupra accesibilitatii elementelor nutritive pentru planta.

 

Cu creşterea nivelului de рН, gradul de accesibilitate pentru planta a majorităţii elementelor scade. În ciuda acestui fapt, microelementul bor (В) este asimilat de plantele la o valoare de рН=9, datorita interacţiunii cu ionii hidroxizi (ОН).

 

Molibdenul (Мо) de asemenea se distinge prin faptul că la valori mari рН-lui creşte accesibilitatea lui pentru planta.

PRINCIPALE ELEMENTE NUTRITIVE, EXTRASE DE CULTURI DIN SOL

 

 

AZOT (N): Element principal pentru toate culturile. Stimulează fotosinteza. Alcătuieşte aminoacizii, care sunt componenta principală a substanţelor proteice. Contribuie la aprocizionarea organelor reproductive /seminţe, fructe de rădăcină, tuberculi/ cu substanţe de rezervă suficiente, precum sunt proteine, zahari, amidon, grăsimi şi altele. Ajută la refacerea însămânţărilor după condiţii de iarnă nefavorabile, accelerează înfrăţirea şi stabilirea mai multor fraţi. Influenţează direct cantitatea producţiei.

 

FOSFOR (Р): Element principal pentru toate culturile. Accelerează creşterea şi ameliorează dezvoltarea sistemelor de rădăcini ale plantelor tinere şi stimulează înrădăcinarea lor. Creşte rezistenţa plantelor la îngheţ. Sporeşte asimilarea umidităţii din sol şi rezistenţa plantelor la seceta. Accelerează încolţirea seminţelor. Accelerează înflorirea şi maturizarea fructelor. La viţe de vie şi culturi fructifere scurtează perioada infertilităţii plantelor tinere. Îndepărtează influenţa negativă din fertilizarea restrânsă cu azot exprimată în calitatea slaba a fructelor culturilor fructifere şi a strugurilor. Pentru culturile cerealiere, cele de legume, tehnice şi de uleiuri eterice are un rol decisiv pentru formarea calităţii producţiei. Îndepărtează influenţa negativă din fertilizarea restrânsă cu azot - culcarea la pământ şi raportul neechilibrat între paie şi boabe la culturile cerealiere de iarnă.

 

POTASIU (К): Element principal pentru toate culturile. Asigură vitalitate şi rezistenţa împotriva bolilor şi condiţiile climatice nefavorabile. Influenţează esenţial calitatea producţiei. La culturile cerealiere sprijină culturile de toamnă in a suporta mai uşor frigul şi seceta; la floarea soarelui ajută la sporirea producţiei seminţelor şi conţinutului de ulei.

PREDISPOZIŢIA UNOR CULTURI LA CARENŢE DE ELEMENTE NUTRITIVE

 

APLICAREA LA DIFERITELE CULTURI A ÎNGRĂŞĂMINTELOR ŞI AMELIORATORILOR SOLULUI

 

DETERMINAREA CARENŢELOR NUTRITIVE DE MACROELEMENTE

 


(N, P, K, Ca, Mg, S)*


ELEMENT: AZOT /N/

FUNCŢII ESENŢIALE ÎN PLANTA:

 • Element principal de alcătuire, care intră în componenta aminoacizilor.
 • Aminoacizii compun codul genetic din ADN şi alcătuiesc proteinele vegetale.
 • Element important din sinteza clorofilei.

MOBILITATE ÎN PLANTA: O mobilitate bună, care permite transferarea la alte părţi din plantă.

SEMNE DE CARENŢĂ:

 • Simptomele carenţei sunt observate mai întâi la frunzele mai vechi, care devin palide şi transformă culoarea lor spre verde deschis.
 • Datorita pierderii de clorofilă apar frunze colorate în galben.
 • La unele tipuri este posibilă apariţia nuanţelor de purpură şi roşu.
 • Plantele au înălţimea mai mică faţa de cea normală şi înfrăţirea puternic inhibată la culturile cerealiere

ELEMENT: FOSFOR /P/

FUNCŢII ESENŢIALE ÎN PLANTA:

 • Sursă principală de energie a plantei.
 • Intră în compoziţia ATF (adenozin trifosfat) molecule care sunt sursa principală de energie a plantei.
 • Intră în compoziţia proteinelor vegetale.
 • Are un rol important în structura membranelor celulare.

MOBILITATE ÎN PLANTA: Mobilitate bună.

SEMNE DE CARENŢĂ:

 • Simptomele sunt diferite la diferitele plante.
 • Plante cu formă de arbore, creştere slabă şi înfrăţire inhibată la culturile cerealiere.
 • Masa foliară la unele plante se distinge printr-o colorare de verde mai închis.
 • La orz şi la unele tipuri de varză poate fi observată apariţia colorării în purpură sau roşu.
 • La porumb se observă porţiuni din frunzele colorate în purpură.

ELEMENT: POTASIU /К/

FUNCŢII ESENŢIALE ÎN PLANTA:

 • Întreţine balanţa hidrică în planta. Are importanţă extrem de mare pentru soliditatea pereţilor celulari şi a tulpinii, precum şi pentru evitarea culcării la pământ a culturilor cerealiere.
 • Un element cheie la deschiderea şi închiderea orificiilor, prin care este efectuat schimbul de gaze. Acestea au un rol important pentru asimilarea şi a altor elemente.
 • Este important pentru transferul de zaharuri în planta din locurile de sinteză la locurile asimilării lor.

MOBILITATE ÎN PLANTA: Mobilitate bună.
SEMNE DE CARENŢĂ:

 • Cloroză (mai întâi la cele mai vechi frunze) şi apariţia unui aspect ars al frunzelor.
 • Decolorarea vârfurilor frunzelor, care se transformă în culoarea maro, cauzată de transferul redus de zaharuri, datorita carenţei de potasiu.
 • Tulpini slabe şi prea flexibile la rapiţa, în fază de început al creşterii, care dobândesc treptat culoarea de verde închis.
 • Pe frunzele cartofilor apar pete negre care se unesc şi cuprind porţiuni tot mai mari din frunze.

ELEMENT: CALCIU /Са/

FUNCŢII ESENŢIALE ÎN PLANTA:

 • Un element foarte important în componenţa pereţilor celulari; întreţine soliditatea şi penetrabilitatea membranei celulare.
 • Contribuie la desfăşurarea corectă a multor procese enzimatice
 • Participă la diviziunea celulară şi la alungirea lor.

MOBILITATE ÎN PLANTA: Mobilitate scazuta.
SEMNE DE CARENŢĂ:

 • Semnele vizibile a carenţei de calciu sunt clar corelate cu rolul său în planta - oprirea diviziunii celulare duce la apariţia aspectului de ondulare şi deformare e frunzelor.
 • Marginile vârfului de vegetaţie al plantelor poate dobândi culoarea neagră.
 • Distrugerea pereţilor celulari cauzează sterilizarea florilor la roşii şi “miezul negru” la ţelină.

ELEMENT: MAGNEZIU /Mg/

FUNCŢII ESENŢIALE ÎN PLANTA:

 • Un element cheie în compoziţia clorofilei.
 • Participă la transportarea aminoacizilor de la locul de sinteză la locul asimilării lor, cea ce este foarte important pentru sinteza proteinelor la culturile cerealiere.
 • Activează acţiunea multor enzime, inclusiv a ATF-ul, care participă la transferul activ al zaharurilor şi aminoacizilor din frunzele.

MOBILITATE ÎN PLANTA: Mobilitate moderată în planta.
SEMNE DE CARENŢĂ:

 • Diminuarea clorofilei duce la îngălbenirea frunzelor şi la cloroza între nervurile frunzelor.
 • Transferul redus de zaharuri din frunzele cauzat de carenţa magneziului duce la blocarea transportării lor în frunzele, acumularea unor compoziţii chimice date provoacă decolorarea pereţilor celulari.

ELEMENT: SULF /S/

FUNCŢII ESENŢIALE ÎN PLANTA:

 • Participă în compoziţia aminoacizilor cistenină şi metionină.
 • Sulful are un rol important de corelare în structura proteinelor enzimatice.
 • Un element foarte important pentru ameliorarea proprietăţilor de coacere a boabelor.

MOBILITATE ÎN PLANTA: Mobilitate variabila în planta.
SEMNE DE CARENŢĂ:

 • Uneori este greu de făcut diferenţă între semnele carenţei de sulf sau de azot.
 • Apariţia unor pete galbene clorotice pe frunzele din cauza fotosintezei reduse.
 • Culoarea florilor de rapiţă care de obicei sunt galbene, devin albe.

 

(Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, B)*


 

ELEMENT: FIER /Fe/
FUNCŢII ESENŢIALE ÎN PLANTA:

 • Necesar pentru sinteza clorofilei.
 • Participă în componenţa multor enzime.
 • Un element esenţial din enzimele care protejează planta de sinteza radicalilor oxidanţi.
 • Participă în sinteza ligninelor.

MOBILITATE ÎN PLANTA: Nu este mobil.
SEMNE DE CARENŢĂ:

 • Cloroză pe nervurile frunzelor.
 • Decolorare spre galben datorita nivelelor de clorofilă reduse.
 • La carenţă acută se observă o decolorare generală a plantei.

 

ELEMENT: MANGAN /Mn/
FUNCŢII ESENŢIALE ÎN PLANTA:

 • Necesar pentru sinteza clorofilei.
 • Important pentru fotosinteza ca acceptor de electroni.
 • Un element esenţial din enzimele care protejează planta de sinteza radicalilor oxidanţi.

MOBILITATE ÎN PLANTA: Nu este mobil.
SEMNE DE CARENŢĂ:

 • Cloroză la frunzele tinere. Manganul este un element imobilizat şi spre deosebire de magneziu, nu se deplasează la locurile din planta cu carenţă.
 • Pălirea porţiunilor verzi în cazuri de carenţă în creştere.
 • Planta are un aspect fără vitalitate după care urmează ofilirea sa.
 • O carenţă moderată de mangan poate fi observată la unele porţiuni ale câmpului, nu în câmpul întreg.

 

ELEMENT: CUPRU /Cu/
FUNCŢII ESENŢIALE ÎN PLANTA:

 • Ion metalic compus prezent în trei din formele proteinelor.
 • Participă la sinteza ligninelor şi este direct legat cu soliditatea tulpinii.
 • Participă la neutralizarea radicalilor oxidanţi, astfel protejând planta de producerea lor.

MOBILITATE ÎN PLANTA: Nu este mobil, dar există dovezi legate de faptul că la maturizarea grâului are loc mobilizarea elementului.
SEMNE DE CARENŢĂ:

 • Reducerea sintezei de lignine, care poate provoca aplecarea pe pământ a culturilor cerealiere. Astfel de carenţă poate avea consecinţe serioase la existenţa nivelelor ridicate ale azotului, când mobilizarea cuprului este puternic inhibată.
 • Sinteza redusă de lignine inhibă eliberarea polenului de catre stamine.
 • Înfăşurarea frunzelor în partea superioară, dobândind aspect de “coadă de porc” şi îngălbenirea fraţilor tineri la culturile cerealiere.
 • Influenţează formarea boabelor. Are o importanţă mult mai mare pentru fructificare faţă de importanţa sa pentru creşterea părţilor vegetative.

 

ELEMENT: ZINC /Zn/
FUNCŢII ESENŢIALE ÎN PLANTA:

 • Un element cheie din componenţa enzimei anhidrază, care participă la asimilarea bioxidului de carbon din procesul de fotosinteză.
 • Face parte din enzima superoxid disutază, care neutralizează radicalii oxidanţi din planta.
 • Participă în sinteza de auxine, care au importanţă deosebită în fază de încolţire şi formare a boabelor, când procesul de diviziune a celulelor este intensiv.

MOBILITATE ÎN PLANTA: Cu mobilitate moderată.
SEMNE DE CARENŢĂ:

 • Deformarea frunzelor.
 • Apariţia unor pete şi înroşiri ale frunzelor neuniforme.
 • Cauzează aşa numitilor “boboci albi” la porumb, unde pe frunzele apar pete clorotice, aproape albe.
 • Cu efect negativ asupra formarii seminţelor şi cocenilor.

 

ELEMENT: MOLIBDEN /Mo/
FUNCŢII ESENŢIALE ÎN PLANTA:

 • Un element cheie pentru transformarea nitraţilor în nitriţi şi asimilarea azotului de catre plante.

MOBILITATE ÎN PLANTA: Cu mobilitate moderată
SEMNE DE CARENŢĂ:

 • Apariţia unor pete între nervurile frunzei şi cloroză la frunzele mai vechi. Întrucât molibdenul participă la transformarea nitraţilor în nitriţi, semnele carenţelor exprimate sub forma îngălbenirii frunzelor corespund acestei funcţii ale sale.

 

ELEMENT: BOR /B/
FUNCŢII ESENŢIALE ÎN PLANTA:

 • Este important pentru sinteza ligninelor.
 • Strâns legat de diviziunea celulelor care se intensifica semnificativ în timpul înfloririi.
 • Participă la transferarea glucidelor şi este legat de disponibilizarea lor în planta.

MOBILITATE ÎN PLANTA: Mobilitate schimbătoare în planta. Iniţial s-a considerat că borul este un element imobil, dar cele mai noi cercetări demonstrează că aceasta depinde de tipul culturii.
SEMNE DE CARENŢĂ:

 • Depind ca intensitate la diferitele tipuri de culturi.
 • La culturile cele mai susceptibile la carenţă, precum sunt culturile de varză, este posibilă apariţia unei tulpini de plută sau nervurii rupte a frunzelor.
 • Frunzele pot deveni fără formă, îngroşate şi fragile.
 • Incinta tulpinii devine vidă, şi în special la cartof, baza masei foliare dobândeşte culoarea maro.
 • La rapiţa se observă înflorire îndelungată întrucât lipsa borului influenţează procesul de polenizare.

 

 


Citiţi OBLIGATORIU eticheta produsului înainte de utilizare.

Folosirea neconformă absolvă producătorul de orice responsabilitate.

Pentru orice nelămuriri folosiţi datele de contact ale acestuia.

Cautare produselor

Vezi toate produsele >>

Culturilor
Substantă activă
Produse

FMC AGRO OPERATIONAL ROMANIA SRL

 

Piata Montreal nr 10, intrarea F,
etaj 1, Sector 1
011469 - Bucuresti, Romania

 

fmcagroromania@fmc.com

 


 

Tel.: +4031 630 61 34
Fax: +4037 409 42 05